Yêu cầu và trách nhiệm của cán bộ Giám sát Phòng Nghiệp vụ

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc công ty bảo vệ, phạm vi và công việc của bộ phận giám sát là giám sát, quản lý: phát triển, giám sát, kiểm tra các đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, chấp hành pháp luật và kỷ luật, và duy trình hình ảnh của công ty bảo vệ chuyên nghiệp.

can-bo-nghiep-vu-cong-ty-bao-ve-viet-nam-1

Nguyên tắc làm việc của cán bộ giám sát

 1. Kiểm tra xác minh mọi thông tin. Công tác thanh tra, kiểm tra phải phản ánh toàn diện, chính xác, khách quan việc thực hiện các vấn đề thanh tra, không để lọt trách nhiệm, làm sai lệch.
 2. Làm nổi bật những điểm chính, những định hướng quan trọng của công ty. Thực hiện giám sát chặt chẽ xung quanh các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai công việc quan trọng của công ty.

can-bo-nghiep-vu-cong-ty-bao-ve-viet-nam-2

Nội dung kiểm tra của cán bộ giám sát

 1. Các nhân viên trong đội bảo vệ chấp hành nội quy, quy chế của công ty, trong ca trực, trang phục, ngoại hình, điều lệnh, tác phong, ý thức.
 2. Kiểm tra việc điền các thông tin cần thiết tại các mục tiêu làm việc và tính chính xác của bảng chấm công, sổ bàn giao ca.
 3. Vào ban ngày, các cán bộ giám sát tập trung vào trang phục và ngoại hình của các nhân viên trong đội bảo vệ. Vào ban đêm, các lần kiểm tra tập trung vào vấn đề ngủ trong ca trực, sử dụng rượu bia trước và trong ca trực.
 4. Giám sát hiệu quả công việc của các đội trưởng, ca trưởng tại mục tiêu.
 5. Kiểm tra đội hộ tống. Tập trung giám sát an toàn phương tiện hộ tống, vị trí các thành viên trong đội có trang bị công cụ hỗ trợ, nâng cao ý thức cảnh giác để đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn.
 6. Tiến hành kiểm tra bảo vệ an toàn và nâng cao nhận thức an toàn trên các mục tiêu bảo vệ như công trường xây dựng, nhà máy.
 7. Thực hiện công tác kiểm tra đặc biệt một cách có kế hoạch rõ ràng. Theo yêu cầu hoạt động đa dạng của công ty bảo vệ, bám sát mục tiêu hoạt động đã đề ra, kịp thời giám sát tình hình từng giai đoạn hoạt động để đảm bảo kế hoạch diễn ra có trình tự, đạt hiệu quả thiết thực.
 8. Chịu trách nhiệm thụ lý các loại đơn tố cáo, điều tra và xử lý các vi phạm kỷ luật của nhân viên; thụ lý và xem xét các khiếu nại của nhân viên vi phạm quy chế và kỷ luật. Tổng hợp các văn bản thành tài liệu và gửi ý kiến ​​xử lý cho cấp trên bằng văn bản.
 9. Tại các mục tiêu có tính chất đặc biệt, sẽ có trách nhiệm phối hợp với đội ngũ giám sát, kiểm tra trật tự an toàn, vệ sinh, bãi đậu xe của mục tiêu, chuẩn hóa việc thực hiện hệ thống quản lý hàng ngày của mục tiêu.
 10. Có trách nhiệm phối hợp với khối văn phòng làm tốt công tác kiểm tra chuyên cần của CBCNV công ty, đồng thời báo cáo, đăng ký, thống kê theo quy định, triển khai hệ thống chấm công.
 11. Chịu trách nhiệm kiểm tra tại chỗ các vụ tai nạn lao động, thu thập chứng cứ và lời khai có liên quan, lập biên bản điều tra tai nạn báo cáo công ty.

can-bo-nghiep-vu-cong-ty-bao-ve-viet-nam-3

Yêu cầu đối với cán bộ giám sát

 1. Công tác kiểm tra phải thực hiện đúng thời hạn, yêu cầu chất lượng kiểm tra, phấn đấu đạt kết quả như mục tiêu đã đề ra.
 2. Công tác giám sát thực hiện hệ thống trách nhiệm đã đề ra của công ty đó là “ai phụ trách, ai chịu trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm chung”. Đội trưởng đội bảo vệ, đội trưởng của từng đơn vị trực ban phải nghiên cứu kỹ và triển khai các hạng mục an ninh được cấp trên phân công và chịu trách nhiệm về kết quả giám sát.
 3. Kiểm tra nghiêm túc việc thưởng, phạt trong công việc. Kiểm tra viên nhận thấy những việc làm điển hình tiên tiến của các thành viên trong đội bảo vệ là đặc biệt xuất sắc cần được khen thưởng nên báo cáo lãnh đạo công ty phê duyệt và khen thưởng. Thực hiện tốt các quy định về khen thưởng cho nhân viên trong công ty bảo vệ. Đối với những trường hợp làm việc không tốt, không trình báo đúng thời hạn, gian dối trong quá trình xử lý thì sau khi điều tra, xác minh sẽ xử lý trách nhiệm đối với Đội trưởng đội bảo vệ, ca trưởng của mục tiêu.
 4. Cán bộ kiểm tra phải công tâm, trung thực, không thiên vị, không lợi dụng quyền hạn, yêu cầu khắt khe, chuẩn mực, gương mẫu, khi thi hành công vụ phải ăn mặc chỉnh tề, đeo thẻ, mang “Sổ nhật ký kiểm tra”.
 5. Cán bộ kiểm tra phải nắm rõ nội quy, quy chế của các bộ phận khác nhau trong công ty bảo vệ, hiểu biết về nghiệp vụ bảo vệ, nắm rõ các quy định tại các mục tiêu bảo vệ. Đồng thời, nắm rõ các điều khoản cụ thể trong quy chế thưởng phạt của công ty.
 6. Kiểm tra viên thực hiện nghiêm túc các hình thức xử phạt do công ty quy định đối với các bên tham gia cùng đội trưởng và ca trưởng, hàng tháng báo cáo việc xử phạt chung về văn phòng công ty.
 7. Cán bộ kiểm tra phải gặp cán bộ quản lý hoặc người đứng đầu phía khách hàng trong vòng hai tháng để trưng cầu ý kiến, yêu cầu của khách hàng về công tác dịch vụ bảo vệ, đồng thời lưu thông tin vào “Sổ lấy ý kiến ​​khách hàng”.
 8. Làm tốt công việc nghiên cứu, nắm vững thông tin tại các mục tiêu, kịp thời xử lý sự việc hoặc báo cáo lên cấp trên.
 9. Khi phát hiện các vi phạm nhẹ ở mức khiển trách, nhắc nhở thì cán bộ kiểm tra sẽ lưu thông tin vào “Sổ đăng ký kiểm tra sau”, và người bị khiển trách phải ký tên. Thông tin kiểm tra sẽ được tổng hợp hàng tháng và báo cáo cho bộ phận đánh giá.

 

Rate this post

Bài viết liên quan