Quy định về khen thưởng cho nhân viên trong công ty bảo vệ

Trong mỗi công ty bảo vệ, mỗi nhân viên bảo vệ đều là một nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của công ty. Bởi vậy, những cống hiến, đóng góp hàng ngày của họ xứng đáng được ghi nhận và khen thưởng. Đây là một hoạt động thiết yếu trong quá trình xây dựng văn hóa công ty bảo vệ. Hãy cùng tham khảo những quy định về khen thưởng bảo vệ đang được thực hiện tại Công ty Bảo vệ Chuyên nghiệp Việt Nam.

Bài viết liên quan: Làm sao để công ty bảo vệ ngày càng phát triển hơn nữa?

khen-thuong-nhan-vien-bao-ve

Điều 1. Tùy theo kết quả năng suất, mức độ cống hiến, hoàn thành công việc của nhân viên bảo vệ mà doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức khen thưởng, ghi nhận thành tích của họ bằng hiện vật, hiện kim hoặc bất kỳ hình thức nào khác.Điều 2. Khen thưởng phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Tiêu chuẩn chặt chẽ, thực hiện nhất quán;
 • Phát huy dân chủ, thực hiện công khai minh bạch;
 • Kết hợp động viên tinh thần với khen thưởng vật chất, ưu tiên động viên tinh thần.

Điều 3. Trong phạm vi công ty bảo vệ, công tác khen thưởng nhân viên sẽ do Ban Giám đốc phụ trách.

Điều 4 Các hạng mục khen thưởng

 • Tập thể: Tuyên dương khen thưởng hạng ba, bằng khen hạng nhì, tổ đội bảo vệ tiên tiến.
 • Cá nhân: Bằng khen, bằng khen hạng ba, bằng khen hạng hai, bằng khen hạng nhất, nhân viên bảo vệ xuất sắc.Điều 5 Đối tượng khen thưởng cá nhân chủ yếu là nhân viên bảo vệ tuyến đầu tại mục tiêu có thành tích xuất sắc, lãnh đạo cần kiểm soát chặt chẽ.

Điều 6. Nhân viên bảo vệ thực hiện tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản, chăm chỉ học tập, tích cực lao động, chấp hành kỷ luật, pháp luật và có một trong các điều kiện sau đây thì được khen thưởng:

 • Có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm trái pháp luật;
 • Người có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tai nạn công an, bảo vệ tài sản công, an toàn tính mạng, tài sản của khách hàng, của công dân;
 • Tận tụy với công việc, thực hiện ứng xử văn minh, chủ động giải quyết vấn đề, có tinh thần phục vụ, có thành tích xuất sắc trong công việc;
 • Dũng cảm đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm, có thành tích xuất sắc hoặc có nhiều đóng góp trong công tác an ninh trật tự công cộng và các khía cạnh khác.

Điều 7. Tổ đội bảo vệ nào tuân thủ bốn nguyên tắc cơ bản, tích cực giúp cơ quan Công an giữ gìn trật tự xã hội, khiến quần chúng nhân dân hài lòng, đội ngũ có hình ảnh tốt, hoạt động chuẩn mực, quản lý nội bộ chặt chẽ, có thành tích xuất sắc về kinh tế, xã hội thì được khen thưởng tập thể.Điều 8. Thẩm quyền xét duyệt khen thưởng cá nhân có thể do đội trưởng mục tiêu, chỉ huy khu vực đề xuất. Xét duyệt khen thưởng tập thể tổ đội bảo vệ sẽ do Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hành chính nhân sự, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện.

Việc bình chọn và tuyên dương các tổ chức bảo vệ tiên tiến, nhân viên bảo vệ xuất sắc được tổ chức hai năm một lần

Điều 9. Trong thủ tục khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen thưởng do đơn vị trực thuộc, tổ chức an ninh đề cử, báo cáo phòng ban có liên quan để xem xét và thực hiện, được các cấp thẩm tra lại và phê duyệt theo thẩm quyền.

 • Hồ sơ khen thưởng phải được tập thể lãnh đạo đơn vị thẩm định trên tinh thần dân chủ, giới thiệu công khai, tập thể lãnh đạo công ty nghiên cứu, xác minh.
 • Để tuyên bố một giải thưởng khen thưởng, mẫu đơn phê duyệt giải thưởng sẽ được điền vào, và các tài liệu và hướng dẫn chứng thực sẽ được viết thành ba bản.
 • Việc đánh giá các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải được công tâm và kiểm soát chặt chẽ.
 • Đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng thì công ty bảo vệ phê duyệt quyết định khen thưởng, trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp quy mô nhất định để công bố, khen thưởng. Bằng khen, giấy khen tặng cho tập thể bảo vệ tiên tiến, nhân viên bảo vệ xuất sắc; tặng bằng khen cho tập thể lập công và phần thưởng; huy chương và phần thưởng cho cá nhân có công và các giải thưởng. Mẫu đơn xét duyệt giải thưởng cá nhân được lưu trong hồ sơ cá nhân.
 • Đối với các hình thức khen thưởng do các chi nhánh xét duyệt thì bộ phận xét duyệt phải báo cáo quyết định khen thưởng gửi trụ sở chính công ty để lưu hồ sơ.

Điều 10. Đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng, tổ chức, đơn vị trực thuộc có thể tham khảo các quy định có liên quan về khen thưởng của Công an nhân dân và quy định mức thưởng nhất định hoặc các phần thưởng vật chất khác.Điều 11. Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen do Công an hoặc công ty bảo vệ sản xuất và cấp phát.

Điều 12. Tổ chức an ninh, nhân viên bảo vệ đã được khen thưởng sẽ bị thu hồi giấy khen nếu có một trong các trường hợp sau:

 • Giả mạo, che giấu hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật để được khen thưởng;
 • Không thực hiện các thủ tục và thẩm quyền khen thưởng;
 • Sau khi được khen thưởng mà phạm tội nghiêm trọng, mất vai trò điển hình tiên tiến, phạm tội trái pháp luật.

Điều 13. Đối với việc thu hồi các hình thức khen thưởng, cơ quan báo cáo ban đầu báo cáo cơ quan thẩm tra xét duyệt và thu hồi bằng khen, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận.

Điều 14 Những quy định tạm thời này áp dụng cho các công ty bảo vệ và nhân viên bảo vệ.

Điều 15 Quy định sẽ được giải thích bởi Phòng Hành chính nhân sự.

Điều 16 Các quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành.Rate this post

Bài viết liên quan