Mẫu Hợp đồng thuê vệ sĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

…, ngày … tháng … năm …

 

HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ SĨ

Số: …/HĐTVS

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên sử dụng dich vụ (Bên A):

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm …

Bên cung ứng dich vụ (Bên B):

CÔNG TY DỊCH VỤ VẸ SĨ…

Là công ty đại diện cho nghệ sĩ X.

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Phạm vi đại diện theo pháp luật được xác định theo Điều lệ Công ty … số … ban hành ngày … tháng … năm …

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc đảm nhiệm

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ vệ sĩ do bên B cung ứng để theo sát, bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ X về tính mạng, tinh thần và tài sản 24/24h xuyên suốt quá trình đi lưu diễn xuyên Việt của nghệ sĩ.

Điều 2. Nội dung công việc

Bên B cung ứng dịch vụ vệ sĩ đối với nghệ sĩ X cho toàn bộ thời gian lưu diễn. Cụ thể, về lịch trình tour lưu diễn xuyên Việt của nghệ sĩ X:

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…:

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…:

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…:

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…:

Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…:

Điều 3. Yêu cầu của khách hàng

3.1. Yêu cầu đối với bên B

– Lập phương án bảo vệ và gửi cho bên A xét duyệt chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng;

– Thay đổi phương án bảo vệ phù hợp với đòi hỏi của bên A;

– Giả lập các tình huống xấu và lên phương án xử lí dự phòng;

– Thành lập đội vệ sĩ gồm 10 người đáp ứng đủ yêu cầu đối với vệ sĩ theo khoản 3.2 của Hợp đồng này. Thay người trong đội vệ sĩ nếu bên A có đề xuất, kiến nghị.

– Chuẩn bị trang thiết bị và trang phục đi kèm cho vệ sĩ bên mình theo đúng yêu cầu của bên A;

– Chịu mọi trách nhiệm trước bên A nếu nghệ sĩ X gặp thiệt hại về tính mạng, tinh thần hay tài sản trong quá trình lưu diễn.

3.2. Yêu cầu đối với vệ sĩ của bên B

– Số lượng: 10 người

– Giới tính: Nam

– Ngoại hình: chiều cao từ 1m75-1m85, cân nặng từ 75-80 kg.

– Sức khỏe: ổn định

– Phục trang: vest đen kèm cà vạt đen

– Bằng cấp: có chứng chỉ võ thuật, chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, PCCC; chứng nhận huấn luyện do bên B cấp

– Kỹ năng:

+ Thành thạo lái xe ô tô

+ Giao tiếp ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt;

+ Quan sát và xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt;

+ Sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, máy tính, điện thoại thông minh;

+ Chịu được áp lực cao trong công việc;

+ Sẵn sàng bảo vệ khách hàng trong mọi tình huống.

Điều 4. Thông tin khách hàng

4.1. Về Công ty giải trí…:

Lĩnh vực kinh doanh:

Tôn chỉ hoạt động:

4.2. Về nghệ sĩ X:

Lịch làm việc:

Lịch sinh hoạt:

Thói quen ăn uống:

Tính cách:

Điều 5. Bảo mật thông tin

Các bên tuyệt đối không tự ý khai thác, cung cấp thông tin được xem là bí mật kinh doanh của đối tác và bí mật đời tư của khách hàng nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Trường hợp vi phạm cam kết bảo mật, bên bị vi phạm được bồi thường thiệt hại đồng thời có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Điều 6. Giá trị hợp đồng và cách thức thanh toán

6.1. Giá thuê: 90.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn).

Các khoản chi phi … do bên A chi trả tại thời điểm phát sinh. Trường hợp chi phí phát sinh do lỗi của bên B thì bên B có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên A tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng này.

6.2. Cách thức thanh toán:

– Bên A thanh toán cho bên B làm 2 đợt, thông qua phương thức chuyển khoản:

Đợt 1: thanh toán 30% giá trị hợp đồng, tương đương với 27.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng chẵn) ngay khi ký kêt Hợp đồng.

Đợt 2: thanh toán 70% giá trị hợp đồng, tương đương với 73.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng chẵn) sau khi bên B hoàn thành công việc đảm nhiệm.

Số tài khoản của bên B:

Chủ tài khoản: …

Số tài khoản: …

Ngân hàng: …

Chi nhánh: …

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Chỉ đạo, điều hành bên B thực hiện mọi công việc cần thiết nhằm mục đích bảo vệ nghệ sĩ bên mình.

– Nhắc nhở, khiến trách hoặc giảm giá thuê nếu bên B có thái độ không nghiêm túc trong công việc hoặc thực hiện công việc kém hiệu quả. Mức giảm do các bên thỏa thuận nhưng không được giảm quá 30% giá trị hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá thuê;

– Thanh toán mọi chi phí khám chữa bệnh cần thiết cho vệ sĩ của bên B nếu vệ sĩ gặp chấn thương trong quá trình làm việc cho bên mình.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được thanh toán tiền thuê đúng hạn, đầy đủ;

– Từ chối thực hiện công việc theo yêu cầu của bên A nếu yêu cầu đó trái pháp luật;

– Lập phương án bảo vệ và giám sát tổ chức, thực hiện phương án;

– Xử lý tại chỗ các vấn đề phát sinh và tiến hành thông báo sau cho bên A nếu việc không thực hiện gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho tính mạng, tinh thần và tài sản của nghệ sĩ.

– Đảm bảo an toàn cho bên A 24/24h;

– Báo cáo công việc bằng văn bản cho bên A theo ngày;

– Bồi thường thiệt hại trước bên A nếu có thiệt hại về tính mạng, tinh thần hay tài sản của nghệ sĩ trong quá trình lưu diễn.

Điều 9. Phạt vi phạm

Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ: … đồng

– Phạt vi phạm bảo mật thông tin: … đồng

– Phạt vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng: … đồng

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Các bên tiến hành giải quyết tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thông qua con đường thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

– Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án, các bên duy trì thực hiện những nội dung khác của Hợp đồng, trừ nội dung là đối tượng của tranh chấp.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng                                               

Hợp đồng chấm dứt theo một trong những trường hợp sau:

– Hết thời hạn theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;

– Chương trình lưu diễn của bên A hoàn thành trước thời hạn 06 (sáu) tháng;

– Dịch vụ do bên A cung cấp không đạt yêu cầu theo Điều … của Hợp đồng này.

Điều 12. Hiệu lực hợp đồng

–  Hợp đồng có hiệu lực 06 (sáu) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên ký kết Phụ lục hợp đồng thì Phụ lục được xem là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng này.

 

Bên A                                                                                 Bên B

(Ký tên, đóng dấu)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm: Khi thuê vệ sĩ riêng cần lưu ý những gì?

Rate this post

Bài viết liên quan